DIKTÁT – ZNÁTE TATO SLOVA?

 1. Co je to krajáč?

        a) nůž

        b) rodák z kraje

        c) velký hrnec na mléko


2. Co znamená slovo drahný?

        a) nudný

        b) drahocenný

        c) dlouhý


3. A co jsou vyňatá slova?

        a) sprostá slova

        b) vyjmenovaná slova

        c) stará slova, která se již nepoužívají


4. Slovo škamna označuje?

        a) školní lavici

        b) kamna

        c) středověkou nemoc


5. Arci znamená?

        a) nikoliv

        b) ovšem

        c) avšak


6. Kdo/co je šlojíř?

        a) závoj

        b) zloděj

        c) středověký obchodník


7. Regule je?

        a) pravítko

        b) pravidlo

        c) pánská pokrývka hlavy


8. A co význam slova portmonka, znáte?

        a)  peněženka

        b) šeková knížka

        c) kapesní nůž


9. Přídavné jméno čivný má jaký význam?

        a) čilý

        b) veselý

        c) nervový


10. Dějeprava je?

        a) historická výprava

        b) přednáška

        c) dějepis

KLÍČ

1. c

2. c

3. b

4. a

5. b

6. a

7. b

8. a

9. c

10. c


Oblíbené příspěvky

O NÁS