DIKTÁT – PŘÍSLOVÍ

Znáte následující česká přísloví?


1. Čiň čertu dobře, ______ se ti odmění.

        a) ženskou

        b) peklem

        c) penězi


2. Dobré slovo i _____ vrata otvírá.

        a) železná

        b) zavřená

        c) sousedovic


3. Devatero řemesel – desátá ______.

        a) nuda

        b) bída

        c) zlato


4. Jedna chyba, _____ jiných za sebou táhne.

        a) 10

        b) 50

        c) 100

        d) 1 000


5. ______ hrnec nejdéle vydrží. 

        a) Nový

        b) Půjčený

        c) Nakřápnutý


6. Ptáka poznáš po peří, vlka po srsti, člověka po ______.

        a) pachu

        b) nepořádku

        c) řeči

        d) zpěvu


7. Řemeslo má zlaté ______.

        a) dno

        b) ruce

        c) řemeslníky


8. S jídlem roste ______.

        a) chuť

        b) váha

        c) tělo

        d) žaludek


9. Zlaté slovo, které zůstane v ______.

a) hlavě

b) srdci

c) ústech

d) mysli 


10. Od svatého Martina, zahřeje jen ______.

a) deka

b) peřina

c) kořalka

d) potravina

KLÍČ

1. b

2. a

3. b

4. c

5. c

6. c

7. a

8. a

9. c

10. b


Závěrem

Přísloví by se dala nazvat pokladem našeho jazyka. Ukrývají v sobě tolik moudrosti. Víte, co všechna zmíněná přísloví znamenají? Pro mladší ročníky mohou být nesrozumitelná, neboť mnohdy obsahují zastaralé výrazy. Některá přísloví mají dokonce několik variant, například:

  • Hloupý, kdo dává, hloupější, kdo nebere.
  • Hloupý, kdo dává, blbější, kdo nebere.
  • Hlupák dává, blbec nebere.

Oblíbené příspěvky

O NÁS