Zápis čísel a číslic

Jak správně členit čísla?

Čísla dokážou zamotat hlavu nejednomu Čechovi. Při opravování textu kolikrát nad zápisem číslic váhá i sám korektor. Čeština, jak už víme, je totiž plná výjimek. Po přečtení tohoto článku už nebudete váhat.

1. Zápis pomocí číslic

→ Oddělujeme vždy trojici číslic, a to jak u celých čísel (počítáno odzadu = zprava doleva), tak i těch za desetinnou čárkou (počítáno zleva doprava od desetinné čárky).

Příklady:

 • 1 485 g
 • 30 000 obyvatel
 • 200 567 km
 • 3,432 5 kg

→ Pozor, Pravidla českého pravopisu dovolují psát čtyřciferná čísla bez mezery.

Příklady:

 • 4536 km
 • 8000 jednotek
 • 1800 slov

→ Letopočty se NIKDY nečlení.

Příklady:
 • 2022
 • 1991
 • 1438
→ Nedělí se ani římské číslice:

Příklady:
 • MCMVIII
 • LXVII
→ Před a za desetinnou čárkou není mezera.

Příklady:
 • 1,3298 m
 • 26,345 km
Při zápisu číslic pro vyjádření peněžní hodnoty v administrativních textech lze mezeru za trojicí číslic nahradit tečkou, pozor však na čárku, za ní následují haléře (50.000.000 Kč; 10.200,50 Kč).

→ Mezeru píšeme v určitém významu mezi číslicí a značkou/jednotkou. V textu je nutné ponechat celý zápis na jednom řádku, nikoli posunout značku/jednotku na další řádek.

Příklady:
 • 15 km 
 • 30 % 
→ Mezery píšeme okolo znaků pro sčítání, odčítání, násobení, dělení, rovnítko (20 + 5 = 25).
→ Mezeru píšeme při psaní poměrů a rozměrů (poměr 1 : 10; 3 × 20 cm).

→ Mezeru neklademe v těchto případech (značky/symboly jsou „nalepené“ na číslicích):
 • při psaní úhlových stupňů, minut a vteřin (15°, 30° 18′),
 • při psaní stop a palců (9′ 18″),
 • když vyjadřujeme přídavné jméno (15km = 15kilometrový, 20% = dvacetiprocentní),
 • časové údaje (v 10:25 hod.),
 • skóre (Česko porazilo Polsko 3:1).

2. Slovní zápis

Pokud se rozhodneme pro slovní zápis, píšeme každé slovo zvlášť. 
 • dvacet dva
 • třicet čtyři
 • tisíc tři sta padesát dva
 • čtyřicátý devátý
Ve výjimečných případech lze psát výše zmíněné výrazy dohromady – třeba na složenkách. 
Dohromady se nechávají „opačné“ zápisy jako dvaadvacet, pětapadesát apod. Někdy se tomu říká německý zápis (čteme odzadu).

Novinka

Pokud chcete podpořit tento projekt, můžete nás pozvat na virtuální kávu. Koupí kávy podpoříte vznik nových článků, rubrik, šablon k vyrábění a dalších projektů. Odkaz zde. Děkujeme.

Oblíbené příspěvky

O NÁS