DIKTÁT – PSANÍ MALÝCH/VELKÝCH PÍSMEN

Jak jste na tom s pravopisem malých a velkých písmen? Pojďte se s námi otestovat.


1) Území Střední a Jižní Ameriky nazýváme ______.
        a) latinská Amerika
        b) Latinská Amerika
        c) latinská amerika


2) Národní přírodní rezervace ______.
        a) Rašeliniště Skřítek
        b) rašeliniště Skřítek
        c) Rašeliniště skřítek

3) Sejdeme se v ulici ______.
        a) 28. října
        b) 28. Října
        c) 28.října
        d) 28.Října

4) V Mléčné dráze neboli ______ se nachází Slunce a naše Sluneční soustava.
        a) galaxii
        b) Galaxii

5) Johanka z Arku je přezdívaná jako ______.
        a) panna Orleánská
        b) Panna Orleánská
        c) panna orleánská
        d) Panna orleánská

6) Narodil se ve znamení ______.
        a) vodnáře
        b) Vodnáře

7) J. A. Komenský je nazýván jako _______.
        a) učitel národů
        b) učitel Národů
        c) Učitel národů
        d) Učitel Národů

8) Znáte _______?
        a) králický sněžník
        b) Králický sněžník
        c) Králický Sněžník

9) Ve škole jsme se učili o _______.
        a) bitvě na Bílé hoře
        b) Bitvě na bílé hoře
        c) bitvě na Bílé Hoře
        d) Bitvě na Bílé Hoře

10) O prázdninách navštívíme ______ železnice.
        a) muzeum
        b) Muzeum

KLÍČ

1) b
2) a
3) a
4) b // U slova galaxie rozlišujeme, zda se jedná o obecné pojmenování, jež označuje jakoukoli hvězdnou soustavu – pak píšeme malé písmeno. Pokud se jedná o označení Mléčné dráhy, píše se velké písmeno.
5) d
6) b // Slovo vodnář s malým počátečním písmenem je pojmenování pro několik rodů jedovatých vodních hadů. Znamení zvěrokruhu píšeme s velkým počátečním písmenem. 
7) c
8) c
9) a // Bílá Hora je pražská městská čtvrť.
10) a // Pokud bychom uvedli konkrétní město, bylo by zde písmeno velké. Navštívíme Muzeum železnice v Nymburku. V opačném případě se jedná o obecné pojmenování.

Oblíbené příspěvky

O NÁS