DIKTÁT – CHYTÁKY V ČEŠTINĚ

Dneska jsme si pro vás připravily diktát na chytáky. Jsme zvědavé, zda se necháte nachytat. Začneme pozvolna... 


1. Během bouře se zářivě ______.

        a) blýskalo

        b) blískalo


2. ______ bičoval vzpurného výtržníka.

        a) Býkovcem

        b) Bíkovcem


3. Nepřítel _____ další město.

        a) dobyl

        b) dobil

        c) obě možnosti jsou správně


4. Tatínek ______ doma vypnout kávovar.

        a) zapoměl

        b) zapomněl


5. Proti ______ se rozběhl rozzuřený býk.

        a) mně

        b) mě

        c) mne


6. ______ zákony jsme probírali ve škole.

        a) Fizykální

        b) Fyzykální

        c) Fyzikální

        d) Fizikální


7. ______ bylinky nádherně voní.

        a) Babiččini

        b) Babičiny

        c) Babiččiny

        d) Babičini


8. Musel jsem _____ za stromem.

        a) pikat

        b) pykat


9. V _____ se narodil Bedřich Smetana.

        a) Litomišli

        b) Litomyšli

        c) Lytomišli


10. Auto s _____ na střeše. 

        a) ližinami

        b) lyžinami

KLÍČ

1. a // vyjmenované slovo po L

2. a // příbuzné slovo k vyjmenovanému slovu býk

3. a  // vyjmenované slovo

4. b

5. a // 3. pád

6. c // příbuzné slovo k vyjmenovanému slovu fyzika

7. c

8) a

9) b příbuzné slovo k vyjmenovanému slovu myslet/myslit

10) a // od slova líha, nikoliv od slova lyže


Věděli jste, že jsme vydaly e-book na vyjmenovaná slova? Najdete ho pod TÍMTO ODKAZEM za akční cenu 125 Kč. Je vhodný jak pro rodiče (doplňkový materiál pro děti), tak i pro učitele (doplněk k výuce). Obsahuje spoustu šikovných cvičení a zábavných kvízů či her. 


Oblíbené příspěvky

O NÁS