DIKTÁT – S/Z

 1) Dovolenou jsme _______ v Jizerských horách. 

        a) strávili

        b) ztrávili


2) Cestu mu ______ dva lotři.

        a) skřížili

        b) zkřížili


3) Děti se ______ dolů z kopce.

        a) skutálely

        b) zkutálely


4) Chci ten problem ______ ze světa.

        a) zprovodit

        b) sprovodit


5) Neustále se na něj dívala ______.

        a) svrchu

        b) zvrchu 


6) _____ prosím, požádal zubař.

        a) Skousněte

        b) Zkousněte


7) ______ mládež.

        a) Zpovykaná

        b) Spovykaná


8) Udali jsme válečného ______.

        a) sběha

        b) zběha


9) ______ jsme z rozhledny dolů.

        a) Zhlédli

        b) Shlédli


10. Obžalovaný byl _____ viny.

        a) sproštěn

        b) zprostěn 
KLÍČ

1) a

2) b 

3) a

4) b

5) a

6) a

7) a

8) b // jiné je sběh – shromáždění, např. sběh lidí

9) b // shlédnout dměrem dolů, zhlédnout jako divák nebo si zvolit k napodobení 

10) b 

Oblíbené příspěvky

O NÁS