Jak psát zdrobněliny jmen (Emma, Otto) se zdvojenou souhláskou

Do zpráv nám občas přistane dotaz, jak napsat zdrobnělinu jména Emma/Nella/Otto apod. Je to stejné jako se jménem Anna? Pojďme se na to společně podívat. 

Domácké podoby (tzv. hypokoristika) dokážou zamotat hlavu nejednomu Čechovi, proto jsme pro vás sepsaly tento článek. Všimly jsme si, že zdvojování souhlásek ve jménech je v českém prostředí v posledních letech velmi populární. 

Na následujících řádcích vás asi zklameme. Ani jazykovědci nemají na tuto problematiku jednoznačnou odpověď. Pojmenujeme-li holčičku Emma, bude se zdrobnělá domácká podoba jména psát jako Emmička, anebo Emička? Co byste zvolili? Postupuje se stejně jako u jména Anna – Anička?


První jazykovědný názor je, že od jména Emma lze utvořit zdrobnělinu Emmička. Tím dáváme i najevo, že se dítě jmenuje právě Emma, nikoli Ema. 

Jelikož se ale jedná o zdrobněliny, můžeme, dle druhé názorové vlny, použít i tvar Emička, protože je u těchto tvarů typická tendence zjednodušování. Podoba domáckých zdrobnělých jmen navíc není nikde kodifikována – tj. není nikde oficiálně řečeno ani psáno (resp. zaneseno ve slovnících), jak by se konkrétní zdrobnělá jména měla psát. S domáckými podobami jmen se setkáváme v neformální komunikaci. Do té formální nepatří. Není vhodné, abychom osobu, ke které chováme formální respekt (nadřízený, ředitel, rektor, starosta, lékař, úředník apod.), oslovili křestním/rodným jménem, natož pak domáckou podobou jeho jména. Jak už název napovídá, domácká podoba = tak mluvíme doma s blízkými osobami.

PhDr. Markéta Pravdová, PhD., MBA, z Ústavu pro jazyk český se řadí k první názorové vlně. V chatu v pořadu Sama doma uvedla, že by se u zdrobněliny mělo zachovat zdvojení (Emmička), díky tomu si recipient lépe odvodí základní podobu jména (Emma). 

My souhlasíme s doktorkou Pravdovou. A co vy? Zdvojování souhlásek je zkrátka trendy a v Česku se můžeme setkat s těmito variantami jmen: 

 • Stela × Stella, 
 • Ivona × Ivonna,
 • Nela × Nella, 
 • Mili × Milli,
 • Ema × Emma, 
 • Bela × Bella, 
 • Ela × Ella,
 • Mila × Milla,
 • Gita × Gitta,
 • René × Renné,
 • Oto × Otto,
 • Maxmilian × Maxmillian,
 • Leny × Lenny,
 • Luca × Lucca,
 • Kitty,
 • Teddy,
 • další.

Zajímavost

V zahraničí se setkáte i s tvarem Ana. V České republice se tradičně píše se dvěma N, naopak u zdrobněliny pouze s jedním N (Anna → Anička). Kupříkladu ve Španělsku na zdvojené N u tohoto jména narazíte spíše výjimečně.


Zdroje

kdejsme.cz

Chat s PhDr. Markétou Pravdovou, Ph.D., MBA, v pořadu Sama doma

Oblíbené příspěvky

O NÁS