DIKTÁT – SKLOŇOVÁNÍ PŘÍJMENÍ

Pojďte si s námi vyzkoušet skloňování různých příjmení.


1. Vážený pane (pan Machek)

        a) Macheku

        b) Machku

        c) Machek


2) Vážený pane (pan Menzel)

        a) Menzele

        b) Menzle

        c) obě možnosti jsou správné 


3) Vážená paní (Tchawou Tchuisseu)

        a) Tchawou

        b) Tchuisseu

        c) Tchawou Tchuisseová

        d) Tchawou Tchuisseu


4) Vážená paní (Sokol Jedličková)

        a) Sokolová Jedličková

        b) Jedličková

        c) Sokolová

        d) Sokol Jedličková


5) Vážený pane (pan Paris)

        a) Parisi

        b) Paride

        c) obojí možné


6) Vážený pane (pan Jacques)

        a) Jacquesu

        b) Jacquese

        c) Jacquesi

        d) Jacquesu i Jacquesi


7) Vážený pane (pan Smith)

        a) Smithu

        b) Smithi

        c) Smith

        d) Smithe i Smithi


8) Vážený pane (pan Němec)

        a) Němče

        b) Němci

        c) Němec

        d) Němče i Němci


9) Vážený pane (pan Kramerius)

        a) Kramerie

        b) Krameriusi

        c) Kramerie, Krameriusi


10) Pro jaké prostředí je typické (a přípustné) oslovení v 1. pádě, například: „Novák!“

        a) vězení, vojenské prostředí apod.

        b) škola

        c) zaměstnání


KLÍČ

1. b
2. c
3. d
4. d
5. c
6. d
7. d
8. d
9. c
10. a

Více k oslovení najdete i v naší knize „E-maily a jejich (ne)pravidla“.


Oblíbené příspěvky

O NÁS