DIKTÁT – Znáte číslovky?

 Číslovky jsou čvtrým slovním druhem. Kolik si toho pamatujete ze školy? 


1) Skončil na ______ místě.

        a) 11.

        b) 11tém

        c) 11


2) V předchozím příkladu se jednalo o číslovku:

        a) základní

        b) řadovou

        c) druhovou

        d) násobnou


3) Vyber číslovku druhovou.

        a) dva

        b) pátý

        c) několikrát

        d) osmery 


4) Jak se většinou ptáme na číslovky základní?

        a) Kolikrát?

        b) Kolikery?

        c) Kolik?

        d) Kolikátý? 


5) Vyber správný zápis této číslovky:

        a) do 18 let

        b) 18ti let

        c) 18-ti let

        d) všechny možnosti jsou správné


6) Kromě běžného dělení číslovek na základní, řadové, druhové a násobné určujeme číslovky:

        a) určité a neurčité

        b) plusové a minusové

        c) matematické a jazykové

        d) mužské a ženské


7) Vyber číslovku neurčitou:

        a) osm

        b) 10

        c) devatero

        d) málo


8) Vyber správný slovní zápis 125:

        a) stodvacet pět

        b) stodvacetpět

        c) sto dvacet pět

        d) sto dvacetpět


9) Vyber správný slovní zápis 21:

        a) dvacet jedna

        b) jedenadvacet

        c) jeden a dvacet

        d) a + b jsou správně


10) Kde je přípustný zápis dvatisícedvěstětřicet korun českých?

        a) smlouvy

        b) matematické výpočty

        c) složenky

        d) titulkyKLÍČ

1) a

2) b

3) d

4) c

5) a

6) a

7) d

8) c

9) d

10) c 


Oblíbené příspěvky

O NÁS