DIKTÁT

 1) ______ mi nezáleželo.

        a) Na čase

        b) Načase


2) Co jsi odjela, jsem ______ pocítil stesk a pak smutek.

        a) ponejprv

        b) po nejprv


3) _____, co se odehrálo toho léta, bych byl schopen zemřít. 

        a) Proto

        b) Pro to

        c) obě možnosti jsou správné


4) ______ mi ulpívalo dlouze každé slovo.

        a) Na mysli

        b) Namysli

        c) obě varianty jsou správné


5) ______ – myslím tím na počátku našeho vztahu.

        a) Z prvu

        b) Zprvu

        c) obě varianty jsou správné


6) Cesta vedla podél potoka, _____ lesem.

        a) potom

        b) po tom

        c) obě varianty jsou správné7) Nevyhrál, jakkoli ______ toužil.

        a) potom

        b) po tom

        c) obě varianty jsou správné


8) _____ přijde pozdě.

        a) Pokaždé

        b) Po každé

        c) obě varianty jsou správné9) Mám _____, že je schůze až odpoledne.

        a) za to

        b) zato

        c) obě varianty jsou správné


10) Hned ______ začala předstírat, že se nic neděje. 

a) nato

b) na to

c) obě varianty jsou správné

KLÍČ

1) a

2) a

3) b

4) a 

5) b

6) a

7) b

8) c

9) a

10) a


Oblíbené příspěvky

O NÁS