DIKTÁT – CIZÍ SLOVA

 1. Význam slova determinace je:

        a) vymezení

        b) omezení


2. Význam slova aspekt je:

        a) sloučení

        b) hledisko


3. Význam slova abakus je:

        a) starověký šicí stroj

        b) starověká početní tabulka


4. Význam slova metafora je:

        a) obrazné vyjádření

        b) záměna slov na základě vnitřního obsahového vztahu


5. Význam slova vágní je:

        a) nejednoznačný

        b) nudný

        c) sprostý


6. Význam slova profylaxe je:

        a) konkrétní ochrana před určitou nemocí

        b) vzájemný vztah nebo zvýhodnění


7. Význam slova evalvace je:

        a) zasvěcení do tajemství

        b) stanovení hodnoty


8. Význam slova satisfakce je:

        a) zadostiučinění

        b) poznání 


9. Význam slova kompilace je:

        a) sestavování

        b) podvrh 


10. Význam slova postulát je:

        a) princip

        b) studium 
KLÍČ

1. a

2. b

3. b

4. a

5. b

6. a

7. b

8. a

9. a

10. a
Oblíbené příspěvky

O NÁS