DIKTÁT – psaní malých a velkých písmen 2

 1) O prázdninách jsme jeli do ______ Tater.

        a) nízkých

        b) Nízkých 


2) Studuji Vysokou školu ______ v Praze.

        a) Ekonomickou

        b) ekonomickou


3) Rozhodli jsme se procestovat Skandinávský ______.

        a) poloostrov

        b) Poloostrov


4) Bydlím v Hradci ______:

        a) Králové

        b) králové


5) Šli jsme na oběd do restaurace U ______ sumců.

        a) dvou

        b) Dvou


6) Nejvyšší státní vyznamenání ČR je Řád _____ lva.

        a) Bílého

        b) bílého


7) V roce 1409 byl vydán ______ kutnohorský.

        a) Dekret

        b) dekret


8) Dnes vystoupí ______ Karel Gott.

        a) mistr

        b) Mistr


9) Nevíte, kde najdu ______ úřad?

        a) městský

        b) Městský


10) Zúčastnil jsem se ______ Evropy.

        a) mistrovství

        b) MistrovstvíKLÍČ

1) b

2) b 

3) a

4) a

5) b

6) b

7) a

8) b

9) a

10) a 

Oblíbené příspěvky

O NÁS