DIKTÁT – SLOVNÍ DRUHY

 Znáte dobře slovní druhy?


1) U baru tiše seděla dívka. Tiše je ______.

        a) příslovce

        b) přídavné jméno

        c) spojka

        d) citoslovce


2) Ahoj, ty budeš asi Nataša. Ty je ______.

        a) podstatné jméno

        b) zájmeno

        c) přídavné jméno

        d) předložka3) Jindřich začíná ve velkém stylu. Začíná je ______.

        a) přídavné jméno

        b) sloveso

        c) spojka

        d) částice


4) Žába žbluňk do rybníka. Žbluňk je _______.

        a) podstatné jméno

        b) částice

        c) citoslovce

        d) příslovce


5) Dvakrát mi dokonce zaplatil i oběd. Dvakrát je ______.

        a) podstatné jméno

        b) přídavné jméno

        c) příslovce

        d) číslovka


6) Byli tam jak kluci, tak děvčata. Tak je ______.

        a) spojka

        b) zájmeno

        c) částice


7) Chtěl, aby vše bylo jasné. Aby je ______.

        a) spojka

        b) předložka

        c) příslovce

        d) zájmeno


8) Nechala jsem  popcorn v mikrovlnce moc dlouho. V je ______.

        a) spojka

        b) předložka

        c) částice


9) Ve svatební den jsem byla nervózní. Den je _______.

        a) přídavné jméno

        b) příslovce

        c) podstatné jméno

        d) zájmeno


10) Naše maminka umí dobře vařit. Naše je _______.

        a) podstatné jméno

        b) zájmeno

        c) číslovka

        d) předložkaKLÍČ

1) a

2) b

3) b

4) c

5) d

6) a

7) a

8) b

9) c

10) b

Oblíbené příspěvky

O NÁS