DIKTÁT – ZKRATKY

 1) Jak správně napsat:

a) s.r.o.

b) s. r. o.

c) S.R.O.


2) Urči správný zápis:

a) Ústí n/L

b) Ústí n./L.

c) Ústí n/l

d) Ústí n / L


3) Zkratka pro miliardu je:

a) mil.

b) ml.

c) mld.


4) Správná zkratka slova versus je?

a) vss.

b) vs.

c) vs


5) Titul po složení státní doktorské zkoušky:

a) Phd.

b) phD.

c) Ph.D.


6) Správný pravopis je:

a) viz

b) viz.


7) Tzn. je:

a) tak zvaný

b) takzvaný

c) to znamená


8) Číslo jednací píšeme zkratkou:

a) čj.

b) č. j.

c) obojí možné


9) Zkratkou p. označujeme:

a) pan

b) paní

c) obojí možné


10) Označ správnou možnost:

a) apod., atd.

b) apod, atd

c) Apod., Atd.


Klíč

1) b

2) a 

3) c

4) b

5) c

6) a

7) c

8) c

9) c

10) a

Oblíbené příspěvky

O NÁS