DIKTÁT – Přísloví 3

 1) Letíš jako ____.

a) bys měl plné kalhoty

b) pšíkanec z nosu

c) střízlivý z hospody

d) stíhačka 


2) Co je dovoleno pánovi, není dovoleno____.

a) psovi

b) vepři

c) nikomu

d) kmánovi


3) Častá krůpěj ____ proráží.

a) koleno

b) skály

c) kámen

d) střechy


4) Dobré slovo i ___ vrata otvírá.

a) železná

b) zlatá

c) sousedovi

d) ta největší


5) Chytrému napověz, hloupého ____.

a) kopni

b) plácni

c) trkni

d) propleskni


6) Jaká paní, takový ____.

a) zažívání

b) spaní

c) pes

d) rod 


7) ___ mu v žaludku.

a) kručí

b) zpívá

c) svítá

d) brní 


8) Mluví jako slepý o ____.

a) slunci

b) jídle

c) barvách

d) ženách


9) Na jazyku med, v srdci ____.

a) led

b) jed

c) lásku

d) žár


10) Chytá ____.

a) v síti

b) motýli

c) lelky

d) ženy 


KLÍČ

1) b

2) d

3) c

4) a

5) c

6) a

7) a

8) c

9) b

10) c

Oblíbené příspěvky

O NÁS