DIKTÁT – MALÁ A VELKÁ PÍSMENA

 1) V _____ by mělo být zakotveno právo na referendum. 

a) ústavě

b) Ústavě


2) Četl jsi ______ práce?

a) zákoník

b) Zákoník


3) Na náměstí vylepili _____ o odpadech.

a) vyhlášku

b) Vyhlášku 


4) Znáte _____ č. 50/1976 Sb., o územním plánování?

a) Zákon

b) zákon 


5) Volby poslanců do ______ ČR.

a) parlamentu

b) Parlamentu 


6) Pokud _____ ČR návrh zamítne, hlasuje o něm PS. 

a) Senát

b) senát


7) Součástí ústavního pořádku ČR je _____ základních práv a svobod. 

a) Listina

b) listina


8) Zvolte správnou variantu:

a) Charta organizace spojených národů

b) charta Organizace spojených národů

c) Charta Organizace spojených národů


9) Šel jsem si vyzvednout  ______.

a) občanský průkaz

b) Občanský průkaz


10) Podepsala jsem ______.

a) Dohodu o provedení práce

b) dohodu o provedení práceKLÍČ

1) a

2) a

3) a

4) b

5) b

6) a

7) a

8) c

9) a

10) b 

Oblíbené příspěvky

O NÁS