DIKTÁT – Pravopis velkých a malých písmen

 1) Na dvoře Karla IV. působil _______.

a) mistr Třeboňský

b) Mistr třeboňský

c) mistr třeboňský


2) Potkali jsme náčelníka _______.

a) eskymáků

b) Eskymáků


3) Mocní _____ byli starý šlechtický rod. 

a) Rožmberkové

b) rožmberkové


4) Bydlím na sídlišti ______.

a) Černý most

b) Černý Most


5) Jeho _____ přijala pozvání na slavnost.

a) magnificence

b) Magnificence


6) Znáte pohoří ______?

a) Český les

b) Český Les


7) Dům _______.

a) U Tří lilií

b) U tří lilií

c) u Tří Lilií


8) Víte, kdy ČR vstoupila do ______. (= EU)

a) unie

b) Unie


9) Navštívili jsme _____.

a) pražský orloj

b) Pražský orloj 


10) Četla jsem knihu o _____:

a) Indiánech

b) indiánechKLÍČ

1) b

2) b

3) a

4) b

5) b

6) a

7) a

8) b 

9) a

10) b 

Oblíbené příspěvky

O NÁS