DIKTÁT – ZVLÁDNEŠ TO BEZ CHYBY?

 1) ______ na novoroční ohňostroj.

a) Doražte

b) Dorazte

c) obě možnosti jsou přijímány jako noremní 


2) Jana je ______ Ordinace v růžové zahradě. 

a) scenáristka

b) scénáristka

c) obě možnosti jsou správně


3) Poslal jsi mi včera ten _____?

a) email

b) e-mail

c) obě možnosti jsou správně


4) Divadlo začíná ve _____.

a) třičtvrtě na šest

b) tři čtvrtě na šest

c) obě možnosti jsou správně


5) Vy ______ nemohli učit.

a) byste

b) by jste

c) obě možnosti jsou správně


6) Váš úspěch musíme oslavit ______.

a) jak se patří

b) jaksepatří

c) obě možnosti jsou správně 


7) Ve tři hodiny mám důležitý ______.

a) meeting

b) mítink

c) obě možnosti jsou správně


8) Pacienta připravili na ______.

a) klystýr

b) klistýr 


9) Kriminalisté čekali na výsledky ______.

a) expertizy

b) expertízy

c) obě možnosti jsou správně


10) ______ nerv je nejsilnější hlavový nerv.

a) Trojklaný

b) Trojklanný


KLÍČ

1) c

2) a

3) b

4) b

5) a

6) c

7) c

8) a

9) c

10) a

Oblíbené příspěvky

O NÁS