DIKTÁT – mix

 1) _____ bouřce nám na zahradě spadl strom.

a) Díky

b) Kvůli


2) _____ tobě jsem složila zkoušku.

a) Díky

b) Kvůli


3) _____ autonehodě přišel o nohu. 

a) Díky

b) Kvůli


4) _____ pochybení údržbáře zemřelo pět dětí.

a) Díky

b) Kvůli


5) Nepotkal nikoho ____ hajného.

a) kromě

b) včetně


6) Na mikině byly _____ D. R.

a) nacionále

b) iniciály


7) Zde uveďte své _____, ať to mohu zanést do systému.

a) iniciály

b) nacionále


8) Školení se zúčastní všichni zaměstnanci, _____ vedoucích. (opravdu se mají zúčastnit všichni)

a) včetně

b) kromě


9) Mohu vám nabídnout slevu _____.

a) 20%

b) 20 %


10) Připravil jsem ____ roztok kyseliny sírové.

a) 10%

b) 10 %


KLÍČ

1) b

2) a

3) b

4) b

5) a

6) b

7) b

8) a

9) b

10) a

Oblíbené příspěvky

O NÁS