Do Příručky se vkradla nejedna štrůdlovinka!

Ústav pro jazyk český pravidelně aktualizuje momentálně asi nejpoužívanější internetový slovníkový zdroj pro český jazyk – Internetovou jazykovou příručku. Velkou diskuzi vyvolaly mezi bohemisty nově kodifikované tvary některých slov. Dne 15. 2. 2023 byl do Příručky zařazen tvar hranolka (ženský rod; dříve jen hranolek v mužském rodě neživotném). Mimochodem dnes jsem zakoupila úplně nejnovější verzi MS Office a slovník kontroly pravopisu mi toto slovo podtrhává červenou vlnovkou jako slovo napsané chybně. Červeným vlnovkám tedy slepě nevěřte a ověřujte v Příručce. Ústav pro jazyk český se k tomu vyjadřuje v rubrice zajímavé dotazy. Své rozhodnutí opírá o četnost výskytu v Českém národním korpusu, kdy poměr spojení s hranolkami vs. s hranolky se vyskytuje v poměru 1 : 5, navíc má jít o texty kontrolované korektory.Ve skupinových chatech korektorů vyvolal velkou diskuzi nově kodifikovaný* tvar štrůdl z 23. 1. 2023. Je zajímavé, že tuto variantu vyhodnocuje nejaktuálnější slovník MS Office jako správnou. Pokusím se tedy najít důvody, které zřejmě Ústav pro jazyk český k tomuto kroku vedly. V jednom z dotazů, který byl zveřejněn na stránkách jazykové poradny, se pisatel ptá na důvod psaní tvarů čúrek/čůrek. V odpovědi stojí, že varianty s ů se píší ve slovech jak na základě etymologie (původní uo se změnilo ve 14. až 16. století na ů), tak i následkem následkem zvyklosti. Uvnitř domácích slov se píše grafém ů. Tvar štrůdl je tedy podle výkladu této instituce v českém jazyce už natolik zdomácnělý, že spisovně vyrovnal původnímu tvaru štrúdl.

Podle Českého národního korpusu má tvar štrúdl index pro výskyt na milion slov 1,63 na rozdíl od varianty štrůdl, jehož index pro výskyt na milion slov je 0,5 a v některých částech České republiky (především v pohraničních oblastech bývalých Sudet výskyt tvaru štrůdl není vůbec zaznamenán). 

Jsem zvědavá, s jakou „štrůdlovinkou“ přijde Ústav pro jazyk český příště. Jak vnímáte tuto změnu vy? Dobrá zpráva je, že jsou ve finále povolené oba tvary, což dopomáhá k nižší chybovosti v textech. U dubletních tvarů si však dejte pozor, abyste se v jednom textu drželi pouze jedné varianty. Užití obou tvarů by mohlo působit chaoticky.

*Kodifikovaný = zapsaný do slovníků či příruček, přijatý za spisovný

Zdroje:


Autorka článku: Klára Svobodová
Zdroj fotky: pixabay.com

Oblíbené příspěvky

O NÁS