DIKTÁT – CHYTÁKY

 1) Snažil se ______ ďábla.

a) vymýtat

b) vymítat


2) ______ mají zpravidla mnohem složitější travicí soustavu. 

a) Býložravci

b) Bíložravci


3) ____ tu celý den uklízíme a ty si klidně spíš!

a) My

b) Mi


4) Víš, jak se píšou _____?

a) ližiny

b) lyžiny


5) Mlynáři, potřebuji ____ mouku.

a) namlít

b) namlýt


6) Zabránili ____ hradu.

a) dobití

b) dobytí


7) _____ se studem.

a) Pířil

b) Pýřil 


8) _____ se mu zub.

a) Viklá

b) Vyklá


9) Tomáš svou práci pěkně _____.

a) odbil

b) odbyl


10) Koupili jsme šunku nejvyšší _____.

a) jakkosti

b) jakosti KLÍČ

1) b

2) a

3) a

4) a

5) a

6) b

7) b

8) a

9) b 

10) b 

Oblíbené příspěvky

O NÁS