DIKTÁT – chytáčky

 1) Spouštěli do sklepa těžké sudy po ______.

a) lyžinách

b) ližinách

c) lužinách


2) Poslední letní dnové rychle _____.

a) utekly

b) utekli


3) Brzy _____ sychravé podzimní dni. 

a) přišly

b) přišli


4) Lékaři mu vytrhli ____ zub.

a) vyviklaný

b) vyvyklaný


5) Byla to kvalitně vyrobená _____.

a) sipkovina

b) sypkovina


6) Navštívili jsme ______ rybníky.

a) Jihočeské

b) jihočeské


7) Opraváři se dlouho trápili s  _____.

a) poškozenými hřídeli

b) poškozenýma hřídelama


8) Mým rodištěm je ______.

a) českomoravská vysočina

b) Českomoravská vysočina

c) Českomoravská Vysočina


9) Otec zakrátko _____ nápravu.

a) zjednal

b) sjednal

c) obě možnosti jsou správně


10) Uvař ty těstoviny _____.

a) naskus

b) na skus

KLÍČ

1) b

2) b

3) a

4) a

5) b

6) b

7) a

8) b

9) a

10) b 

Oblíbené příspěvky

O NÁS