DIKTÁT – souhrn za rok 2023

 Pojďte si otestovat, kolik správných zápisů slov jste se s námi za rok 2023 naučili!1) Kup prosím _____ papír.

a) pečící

b) pečicí

c) obě možnosti jsou správně


2) _____ hnědý žije na Novém Zélandu.

a) kiwi

b) kivi

c) obě možnosti jsou správně


3) Dohoda byla ____ podpisem.

a) stvrzena

b) ztvrzena

c) obě možnosti jsou správně


4) To je ______!

a) šlamastika

b) šlamastyka

c) obě možnosti jsou správně


5) Včera mi volala naštvaná ____.

a) tchyně

b) tchýně

c) obě možnosti jsou správně


6) Ta stavba je ____.

a) schátralá

b) zchátralá

c) obě možnosti jsou správně


7) Jsem z té hudby úplně  ____.

a) unesená

b) unešená

c) obě možnosti jsou správně


8) K obědu bych si dal ______.

a) čevabčiči

b) čevapčiči

c) obě možnosti jsou správně


9) Jsem _____ nekuřák.

a) zapřisáhlý

b) zapřísáhlý

c) obě možnosti jsou správně


10) Nedokázal _____ zájmy s potřebami.

a) zkloubit

b) skloubit

c) obě možnosti jsou správněKLÍČ

1) b

2) b

3) a

4) c

5) a

6) b 

7) a

8) c

9) a

10) b 

Oblíbené příspěvky

O NÁS