DIKTÁT – CIZÍ SLOVA 2

 1) Význam slova laureát je:

        a) nevychovanec

        b) oceněný člověk2) Význam slova paralela je:

        a) podobná skutečnost

        b) jednání3) Význam slova destrukce je:

        a) sestavování

        b) zničení4) Význam slova ambice je:

        a) ctižádost

        b) lhostejnost5) Význam slova deficit je:

        a) dostatek

        b) schodek6) Význam slova laxní je:

        a) nudný

        b) lhostejný7) Význam slova reparát je:

        a) příklad z matematiky

        b) opravná zkouška8) Význam slova kompetentní:

        a) neoprávněný

        b) povolaný9) Význam slova inkoherentní je:

        a) nesouvislý

        b) nesprávný10) Význam slova konsekventní je:

        a) oprávněný

        b) důslednýKLÍČ

1) b

2) a

3) b 

4) a

5) b

6) b

7) b 

8) b

9) a

10) b 


Oblíbené příspěvky

O NÁS