DIKTÁT – CIZÍ SLOVA

 Víte, co tato slova znamenají?


1. Dogma je ______.

        a) rasa psa

        b) prozření

        c) teze, tvrzení


2. Co je to metafora?

        a) přenesené pojmenování na základě podobnosti

        b) záměna slov na základě vnitřního obsahového vztahu


3. Stigma je ______.

        a) žihadlo

        b) tvrzení, teze

        c) jizva, znamení


4. Penetrace znamená ______.

        a) průnik

        b) hrazení


5. Implementace je ______.

        a) uskutečnění

        b) oprava

        

6. Co znamená asketický?

        a) zdrženlivý

        b) zrádný

        c) nadšený


7. Indukce je _______.

        a) typ úsudku

        b) výroba určitých předmětů

        c) připojování poznámek


8. Co je de dato?

        a) do data

        b) ode dne

        c) datování v kalendáři


9. Co je nihilismus?

        a) věda zabývající se nicotou

        b) odpaření

        c) popírání všech mravních hodnot10. Vinkulace je ______.

        a) založení vkladní knížky

        b) zrušení vkladní knížky

        c) omezení dispozice s vkladní knížkou
KLÍČ

1. c

2. a

3. c

4. a

5. a

6. a

7. a

8. b

9. c

10. c

Oblíbené příspěvky

O NÁS