DIKTÁT – S/Z

 1) Po běhání jsem celá ______.

a) spocená

b) zpocená


2) Šel jsem si do banky ______ peníze.

a) změnit

b) směnit


3) Soused mi ______ lavičku.

a) sbil

b) zbil


4) Můžeš ______ tabuli, prosím?

a) smazat

b) zmazat


5) Dívka ______ koledníky studenou vodou.

a) zlila

b) slila


6) Mezi sebou mají hezky ______.

a) vstah

b) vztah


7) Včera mě můj bratr hodně _____.

a) zklamal

b) sklamal


8) Zničená auta se musejí ______.

a) sešrotovat

b) zešrotovat


9) Vrabec dnes _____ všechno zrní.

a) nesezobal

b) nezezobal


10) Podáš mi ten hrnec ______ linky?

a) zespodu

b) sespodu
KLÍČ

1) b

2) b

3) a

4) a

5) a

6) b

7) a

8) a

9) a

10) a

Oblíbené příspěvky

O NÁS