DIKTÁT – SPŘEŽKY

 1) ______ se na mě usmála.

a) zničehonic

b) z ničeho nic

c) obojí možné


2) Poslal mu _____ rozhovoru.

a) audiozáznam

b) audio záznam

c) obojí možné


3) _____, že přišla včas.

a) Zaplaťpánbůh

b) Zaplať pánbůh

c) obojí možné


4) Neměl při pondělku na ______ čas.

a) všechno

b) všecko

c) obojí možné


5) ______ domě straší!

a) Vtom

b) V tom 

c) obojí možné


6 ) _____ se spustil liják.

a) V tom

b) Vtom

c) obojí možné


7) „Vtom“ znamená jinými slovy:

a) přesto

b) najednou

c) rychle


8) Můžeme psát „semnou“ takto dohromady?

a) ano

b) ne

c) záleží na významu


8) Kolik „n“ je ve slově hole_í?

a) 1

b) 2


9) Dělala ty zkoušky _____.

a) na třikrát

b) natřikrát

c) obojí možné


10) Odložme tu kontrolu _____.

a) na jindy

b) najindy

c) obojí možné 


 KLÍČ

1) c

2) a

3) c

4) c

5) b

6) a

7) b 

8) b

9) c

10) b 

Oblíbené příspěvky

O NÁS