DIKTÁT – vzory a rody

 1. Jsou spisovné oba tvary? Brambor rodu mužského neživotného (vzor hrad) i brambora rodu ženského (vzor žena)?

        a) ano

        b) ne


2. Dám si řízek s hranolkami. Je tato věta v pořádku?

        a) ano

        b) ne


3) Dort se třemi posypky. Je tato věta v pořádku?

        a) ano 

        b) ne


4) Zamyslete se, který vzor má slovo kyčel?

    a) píseň

    b) stroj

    c) obojí možné


5. Kterého rodu je slovo puzzle?

    a) středního

    b) ženského

    c) mužského neživotného

    d) slovo puzzle je ve všech rodech


6. Která z následujících vět je spisovná? 

  • V prostorách univerzity se nachází kantýna. 
  • V prostorech univerzity se nachází kantýna.
        a) první
        b) druhá
        c) obě 

7. Převeď slovo kotel do 7. pádu čísla množného.
        a) s kotli
        b) s kotly
        c) obě varianty jsou správné


 8. Podle kterého vzoru skloňujeme slovo ocel?

        a) kost

        b) píseň

        c) píseň i kost


9. Přines mi z kuchyně ______.

        a) mobil

        b) mobila

        c) obojí možné


10. Některé vzory mají i své podvzory. Který podvzor má vzor pán?

        a) kluk

        b) hoch

        c) ogar

        d) mladík

Klíč

1. a

2. b (hranolek je rodu muž. neživ. – hranolky)

3. b (posypka je rodu ženského – posypkami)

4. c (slovo kyčel je obourodé – vzor píseň i stroj)

5. d (ano, je to rarita, toto slovo má všechny rody)

6. c (tvary prostor i prostora jsou korektní)

7. c (slovo kotel má dva možné vzory: stroj i hrad)

8. c (2. pád č. j. je tedy oceli i ocele)

9. a (zde je korektní pouze rod muž. neživ., viz tento článek)

10. b


Tip na závěr

V textu si dejte pozor na sjednocení rodů. Vypadalo by velmi chaoticky, kdybyste namíchali rody. 

Příklad:

Ve sklepních prostorách jsou dvě parkovací místa a v prostorech v 1. patře jsou tři kanceláře. 

Oblíbené příspěvky

O NÁS